Göm menyn

Studerandeexpedition

Studenter som läser kurser och program vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) kan få hjälp på Studerandeexpeditionen med utlämning av tentor, studieintyg med mera.

Vill du ha en scannad kopia av din egen tenta?

Skriv följande i ämnesraden och maila till oss:

  • Kurskod
  • År och månad som tentan gick eller tentamensdatum
  • LiU-id

Mailadress: expedition.iei@liu.se

Rättelse eller omprövning

Om du vill begära rättelse eller omprövning av ett betygsbeslut, hittar du information samt blanketten på webbsidan Rättelse och omprövning av betyg. Omprövningen mailas till expedition.iei@liu.se.

Öppettider i sommar på Studerandeexpeditionen

  • Vecka 25-27: Öppet måndag och onsdag, kl. 11.00-12.00
  • Vecka 28-29: Stängt. De handlingar som efterfrågas under den här tidsperioden tas fram och kan hämtas upp på Studerandeexpeditionen under vecka 32, se skäl till detta nedan.*
  • Vecka 30-31: Öppet måndag-fredag, kl. 10.00-11.00
  • Vecka 32: Ordinarie öppettider, dvs. måndag-fredag, kl. 10.00-13.00

Minibellis

* Under tiden som Studerandeexpeditionen är stängd har vi tyvärr inte möjlighet att få fram handlingar i form av bästa resultat på tentor. Anledningen till det är att majoriteten av alla tentor under rådande pandemi genomförts digitalt och med flera olika inlämningsformer. För att få fram handlingarna till er krävs att personal (administratörer och kursansvariga) som har systembehörigheter är åter från semesterledighet. Under veckorna 30 och 31 gör vi vad vi kan för att få fram material, men även här kan det vara fördröjningar på bästa resultat på tentor från personal som fortfarande har semester.

Kontakta oss

Expeditionen finns i A-huset, ingång 19C, bottenvåningen (gaveln på A-huset)

Telefon: 013 -28 1522

Epost: expedition.iei@liu.se

 

Studenter cyklar förbi A-huset på Campus Valla.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: expedition.iei@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-11