Göm menyn

Examensarbete vid IEI

På flera av LiTHs utbildningar kan examensarbetet utföras vid IEI. Under 2019 examinerade vi 484 examensarbeten på A-nivå (306) på olika civilingenjörsprogram och masterprogram och på G-nivå (178) varav de flesta på högskoleingenjörsprogram.

Ett examensarbete på IEI är styrt av diverse regler och riktlinjer. Vissa av dessa är innefattade i Högskoleförordningen, andra beslutade av LiTH och de olika programnämnderna. Många regler finns att läsa i studieinfos generella bestämmelser, medan vissa är specifika för IEI. Även inom institutionen finns vissa skillnader i hur examensarbetena bedrivs, varför det förutom de IEI-gemensamma riktlinjerna även finns en del som riktar sig mer specifikt till dig som ska göra examensarbete vid en specifik avdelning. Du som utför examensarbete på IEI förväntas känna till dessa regler och riktlinjer, såväl de allmänna som de IEI-specifika.

IEIs hemsida för examensarbeten vid LITH är uppbyggd på följande sätt. Till höger ligger ett antal generellt intressanta länkar, t ex till regelverket i studieinfo, information om e-publicering av examensarbeten, tips om rapportskrivning mm. Till vänster har vi samlat IEI-specifika länkar, däribland information om de IEI-specifika anvisningarna, den webbanmälan ni använder för att meddela att ni avser att göra examensarbetet vid IEI, och en lista över aktuella framläggningar vid IEI. Nedan framgår avdelningarnas kontaktpersoner uppdelat administratörernas ansvarsområden, tillsammans med namn på kontaktpersonen på respektive avdelning.

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa igenom ”Anvisningar för examensarbete vid IEI” för att få en överblick av vad det innebär att göra examensarbetet vid vår institution. Har du sedan några frågor är du välkommen att höra av dig till oss, antingen till kontaktpersonen på den aktuella avdelningen (se nedan) eller till någon av oss som jobbar mer övergripande med rutinerna för examensarbete vid IEI:

 


För mer information om examensarbete inom följande avdelningar kontakta examensarbetesansvarig.

Teknik

 

 

För mer information om exjobb inom följande avdelningar kontakta exjobbsansvarig.

Management


Användbara länkar

Första länken nedan är till den anmälan som du ska fylla i för att få göra exjobb och kunna registrera dig på exjobbskurskoden innan uppstart. (Detta är alltså en särskild anmälan som inte ska förväxlas med anmälan till IEI som du gjort i Wexupp.)

Sedan följer att antal länkar som är kopplade till Linköpings universitet och därefter några externa länkar t ex till Språkrådet.

 

LIU-länkar

Externa länkar


Sidansvarig: fredrik.persson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-13