Göm menyn

Forskarutbildning

Vid avdelningen finns en forskarutbildning i statsvetenskap med inriktning mot internationella relationer och policy analys. För mer information, se studieplanen:

Allmän studieplan för forskarutbildning i statsvetenskap

Se även institutionens information om forskarutbildning, här finns även information om kurser:

Forskarutbildning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

För närvarande finns fem doktorander vid avdelningen:

  • Ester Andréasson forskar om hur IT-utvecklingen inom offentlig sektor bidrar till en förändrad relation mellan privata och offentliga aktörer, och vilka samhälleliga konsekvenser denna förändrade relation får.
  • Gabriella Jansson forskar om utvecklingen av offentliga e-tjänster i kommuner och hur detta påverkar frågor som offentlig service, värderingar, organisation och relationen till medborgarna.
  • Mariana Gustafsson forskar om meningsbyggande och styrningsformer i det teknologiska samhället. Ett grundantagande är att människor skapar och transformerar den sociala verkligheten genom användning av olika teknologier. Meningsbyggande kring informationssäkerhet genom användning av eID och IT-plattformer i skolan är en del av forskningen. 
  • Mattias Örnerheim forskar om valfrihet och utveckling av e-hälsa inom hälso- och sjukvården och hur detta påverkar den offentliga förvaltningens principer – demokrati, rättsäkerhet och effektiv förvaltning.
  • Per-Olof Hansson forskar om digitalt lärande och mer specifikt informellt lärande med smartphones hos kenyanska löpare, men även kenyaner i allmänhet. 

Framlagda licentiatuppsatser eller doktorsavhandlingar:

Kristiansand, Norge
På Nordisk Kommunalforskarkonferens i Kristiansand, Norge (november 2008).

 

Adressen till oss:
Statsvetenskap
Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Besöksadress:
A-huset, Campus Valla

Telefon/Fax:
telefon: 013-281000
telefax: 013-281101


Avdelningschef och Studierektor

Lars Niklasson
telefon: 013-282541

Ämnesadministratör

Studentärenden (ej studievägledning) och frågor hänvisas till
Elin Montecinos
elin.montecinos@liu.se
telefon: 013-286959
 

Studievägledare

Malin Gröndahl Maass
telefon: 013-281507

Rickard Hellström
telefon: 013-284784
fristående kurser och samhällskunskap inom lärarprogrammet

 


Sidansvarig: elin.wihlborg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 10 17:34:48 CEST 2017