Göm menyn

Forskning statsvetenskap

Avdelningens forskningsintresse sträcker sig över ett brett område, från regionalpolitik och IT-utveckling på lokal nivå till internationell normbildning och utrikes- och säkerhetspolitik. Forskningen finansieras både av fakultetsmedel och av anslag från forskningsråd. Här bedrivs just nu flera stora forskningsprojekt, bl.a. om hållbar utveckling på landsbygden och policyutvecklingen inom skapandet av en e-legitimation. 

 

Vår forskning är huvudsakligen fokuserad på två inriktningar:Forskning

  • Policyanalys
  • Internationella relationer

Inom policyanalys bedrivs forskning om:

  • Regional-, näringslivs- och innovationspolitik i Sverige och EU
  • Demokratiutveckling och hållbar utveckling på landsbygden
  • IT-utveckling inom offentlig förvaltning
  • Policyentreprenörer
  • Utvärdering

Inom internationella relationer bedrivs forskning om:

  • Internationell normbildning
  • EU som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör                                                                     

Förutom dessa inriktningar bedriver vi även forskning om digitalt lärande. För mer information om de specifika forskningsprojekten och -nätverken, klicka på länken i vänstermenyn.

Forskning om politik vid LiU

Vid Linköpings universitet finns också flera statsvetare som är verksamma vid andra institutioner, t.ex. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och Tema. Under Forskning om politik vid LiU hittar du mer mer information om vilka dessa är och var de är verksamma. 

 

Kontaktperson för forskning och forskarutbildningen:

Elin Wihlborg


Sidansvarig: elin.wihlborg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 01 11:41:05 CET 2012