Göm menyn

Examensarbete inom PIE

Den här informationen vänder sig till dig som planerar att utföra ditt examensarbete (exjobb) vid ämnesområdet Projekt, innovationer och entreprenörskap vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI.

Kontakt och mer information

Har du frågor vänder du dig i första hand till vår studierektor Dag Swartling , tfn 013-28 56 37.

Innan du kontaktar oss bör du ha tagit reda på vad det allmänt innebär att göra exjobb vid IEI, både vad gäller formella krav och hur exjobbsprocessen går till. Denna information hittar du på IEI:s exjobbsida:

IEI:s exjobbssida

När du har bestämt dig ...

När du har bestämt dig för att du vill göra exjobb hos PIE ska du göra följande:

 • Fyll i och skicka in en exjobbsanmälan (finns på IEI:s exjobbssida, se länk ovan).
 • Kontakta Dag Swartling för att se om det finns ledig handledarkapacitet. Tag gärna med en beskrivning av exjobbet (om du har en färdigt uppgift).
 • Börja leta reda på opponenter.

Vad handlar ett exjobb inom projekt, innovationer och entreprenörskap om?

Kraven ökar inom industrin att utveckla innovativa produkter och lösningar, att ta till sig nya kunskapsområden, och att engagera sig i innovationsbefrämjande samarbeten och nätverk. Sådana innovationsprocesser kan ske inom stora företag, i partnerskap mellan olika företag och institutioner eller i form av entreprenöriella avknoppningar och skapande av nya företag. Samtidigt blir det allt vanligare att bedriva verksamhet i projektform i såväl industriföretag, tjänsteföretag som offentliga organisationer. Från att ha varit en undantagslösning för att hantera unika satsningar framstår projektorganisation idag som en grundbult i företagens sätt att styra sin verksamhet, vare sig det gäller produktutveckling, anläggningsinvesteringar eller organisationsförändringar. För att klara t ex nya produktlanseringar på kortare och kortare tider blir effektivitet och tidsprecision allt viktigare i projektverksamheten.

Några exempel på ämnesval för exjobb är:

 • Ledning av innovationsprocesser
 • Teknisk och industriell utveckling på branschnivå
 • Att leda komplexa internationella projekt
 • Entreprenörskap, affärsutveckling för nya eller befintliga verksamheter (se även nedan)
 • Förändringsarbete och ledarskap
 • Utvärdering av projektledningsmodeller
 • Projekt i partnerskap
 • Multiprojekthantering
 • Produktionsutveckling och outsourcing
 • Integration av produkter och tjänster

Förkunskapskrav

För att säkerställa att ämnes- och metodmässiga kunskaper är på en tillräcklig nivå för att bädda för ett bra exjobb har vi satt upp vissa förkunskapskrav. Utöver de generella krav som gäller för exjobb på din utbildning måste du ha tillräckliga kunskaper inom ämnet för exjobbet för att kunna skriva ett exjobb på avancerad nivå. Det innebär att måste ha förkunskaper som motsvarar lärandemålen i följande kurser:

Dels

 • TEIO61 Industriell organisation gk eller TEIO19 Industriell organisation
 • TEIO04 Industriell projektledning

Minst två av följande kurser:

 • Avancerad projektverksamhet (TEIO07)
 • Ledarskap och industriellt förändringsarbete (TEIO13)
 • Entreprenörskap och start av nya verksamheter TEIO20 (alt.TEIO09/TGTU46) eller Innovative entrepreneurship TEIO06 (alt.TEIO16)
 • Innovation och entreprenörskap - projektkurs TEIO89
 • Innovationsledning TEIO90

Naturligtvis måste de kurser du har läst i möjligaste mån motsvara examensarbetets huvudsakliga inriktning.

Har du läst andra kurser som du tror har givit dig motsvarande förkunskaper? Kontakta oss, så gör vi en individuell bedömning!

Framläggning

Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid de andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande genomfört sina auskultationer.

Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda, reflektionsdokumentet är godkänt och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas till examen.

Aktuella exjobb erbjudande

Just nu finns inga erbjudanden.

Entreprenöriella exjobb

Exjobbet kan lägga grunden till ditt eget företag!

 • Är du en entreprenörstyp som vill starta och driva ditt eget företag?
 • Vill du använda exjobbstiden till att börja bygga på affärsplattformen för en egen verksamhet?
 • Har du en idé som du vill förverkliga i ett eget företag?

Även om du ännu inte hittat en klockren idé som kommer att göra dig till en ny Kamprad, så har du möjlighet att förverkliga din dröm via institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)om du har det rätta drivet. På IEI kan du nu göra ditt examensarbete i vad som kan bli ditt och eventuella andra idéägares nya företag.

Vi samarbetar med bland andra CIE (Centrum för Innovation och Entreprenörskap), LEAD (f d Mjärdevi Business Incubator), Norrköping Science Park och Hälsans nya verktyg samt SMIL (Företagsutveckling i Linköping) och länets näringsliv.

Saknar du en egen idé så ta kontakt med Charlotte Norrman, charlotte.norrman@liu.se

 


Sidansvarig: dag.swartling@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 30 16:38:07 CEST 2017