Göm menyn

Välkommen till Nationalekonomi

Nationalekonomi vid Linköpings universitet


 

Avdelningen Nationalekonomi tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). IEI bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom filosofisk och teknisk fakultet. Totalt har IEI cirka 480 anställda, mer än 40 professorer, ca 10.000 studenter och omsätter cirka 500 miljoner kr. Avdelningen Nationalekonomi har i dagsläget ca 25 anställda forskare/lärare. Totalt, på hela institutionen, verkar ett 30-tal forskare/lärare inom ämnesområdet nationalekonomi. Länk till information om ämnesområdet nationalekonomi.

Vid avdelningen är forskningsprofilen tillämpad mikroekonomi med inriktning mot beteendeekonomi, institutionell ekonomi, migrationsekonomi, miljöekonomi, neuroekonomi och transportekonomi. Vid avdelningen bedrivs också forskning inom tillämpad finansiell ekonomi och makroekonomi.

Avdelningen Nationalekonomi innehar ett stort utbildningsuppdrag där nationalekonomi bland annat är ett valbart huvudområde inom Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Politices kandidatprogrammet och Masterprogram i nationalekonomi. Vid avdelningen bedrivs också forskarutbildning i nationalekonomi.

Nyheter

 

Disputation
David Andersson, doktorand på Nationalekonomi, försvarar sin doktorsavhandling med titel "Deciding Fast and Slow –How Intuitive and Reflective Thinking Influence Decision Making" torsdagen den 3 november.

Fakultetsopponent: Professor Gaute Torsvik, Universitetet i Oslo.
Betygsnämnd: Docent Roger Bandick, Linköpings universitet, docent Elina Lampi, Göteborgs universitet och professor emeritus Ola Svenson Stockholms universitet.
Handledare: biträdande professor Gustav Tinghög.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset


Disputation
Md Gazi Salah Uddin, doktorand på Nationalekonomi, försvarar sin doktorsavhandling med titel "Nonlinear & Nonparametric Dynamical Methods in Economics and Finance" måndagen den 23 maj. Fakultetsopponent: Professor Ramo Gencay, Simon Frazer University, Vancouver, Canada. Betygsnämnd: Professor Scott Hacker, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Docent Anna Boschini, Stockholms universitet och Professor Hossein Asgharian, Lunds universitet. Handledare: Docent Bo Sjö.
Kl 10:00
Plats: ACAS, A-huset


Högtryck - SAS och omvandlingen

Hans Sjögren, professor vid avdelningen, beskriver och analyserar i en ny bok några av de problem SAS haft att brottas med som samägt skandinaviskt bolag.

Läs mer här.


Vill du delta i en forskningsstudie?

Hur gör människor när de fattar beslut? Och varför gör de som de gör? Vid avdelningen pågår spännande forskning kring ekonomiskt beslutsfattande. Till dessa studier efterfrågas försökspersoner. 

Läs mer om att delta i en forskningsstudie.

Anmäl intresse för att få information om aktuella projekt.


Nytt och utvecklat kursutbud hösten 2015 och våren 2016

Ett nytt och utvecklat kursutbud kommer att erbjudas på grundläggande nivå (B- och C-nivå) från och med höstterminen 2015. Nytt är också att det framöver kommer att ges kurser med engelska som undervisningsspråk under både höst- och vårterminen. Med fler kurser följer ökad valbarhet inom kurspaketen Nationalekonomi 2 och Nationalekonomi 3.

Nedan ges en översikt av det kursutbud som kommer att erbjudas. De kurser som är fetmarkerade är helt nya kurser. De kurser som är kursiverade är kurser som vi tidigare givit på svenska (eller ger på svenska vid annat tillfälle). Ni kan läsa mer om kurserna här.

Nytt och utökat kursutbud Ht 15 (B- och C-nivå)

Kursalternativ Kursalternativ (engelskt) Kursalternativ
Matematiska metoder i nationalekonomi Corporate Finance  
Globalisering, handel och marknadsstruktur International Finance and Fixed Income Management Ekonometri
Makroekonomisk teori och politik Industrial Organization  
Miljöekonomi Risk Management of Financial Markets and Institutions Development Economics

Nytt och utökat kursutbud Vt 16 (B- och C-nivå)

Kursalternativ Kursalternativ (engelskt) Kursalternativ
Matematiska metoder i nationalekonomi Behavioral Economics Marknadsstruktur och företagsstrategi
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Diversity and Discrimination Ekonometri
Finansiell ekonomi Intermediate Macro Kandidatuppsats
Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv Health Economics and Etics

Kandidatuppsats


 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Besöksadress

Hus A, ingång 19, plan 3
Campus Valla
Linköpings universitet

Karta

Postadress

Nationalekonomi
Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Telefon

tel vx: 013-281000
fax: 013-281101

Avdelningschef

Göran Hägg
tel: 013-282518

Studierektor

Linnea Tengvall 
(Föräldraledig HT17)

Mimmi Gustafsson
tel: 013-285812
 

Ämnesadministratör

Marie Karlsson
tel: 013-284768

Studievägledare

Malin Gröndahl Maass
tel: 013-281507

Studievägledningen på IEI

 

länkar

Lisam för studenter

 


 Sidansvarig: goran.hagg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 22 21:30:38 CEST 2017