Göm menyn

Gustav Tinghög

Befattning

Biträdande Lektor

Lab chef JEDI-lab – Judgment, Emotion, Decision & Intuition

Knuten till Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi (CMT) och PrioriteringsCentrum (PrioC)


Curriculum Vitae

Forskning

Gustavs forskningsintressen omfattar Beteende- och Neuroekonomi, Hälsoekonomi, Prioriteringar inom Hälso- och Sjukvård och Etik och Ekonomi.

Pågående forskningsprojekt:

  • Intuition och reflektion vid beslutsfattande (Beteende- och neuroekonomi)
  • Incitament och prosocialt beteende (Beteende och neuroekonomi)
  • Egenansvar i hälso- och sjukvård (Hälsoekonomi och etik)
  • Socioekonomiska faktorers påverkan på hälsa och tillgång på vård (Hälsoekonomi och etik)

Läs mer om Gustav här...


 

Nya Publikationer 

Wiss J, Slovic P, Västfjäll D, Tinghög G. The influence of identifiability and singularity in moral decision making. Judgment and Decision Making (in press)

Tinghög G: Health care priority setting in practice – Seven unresolved problems Chapter in Legitimization and framework of decisions on prioritization in medicine Nagel E (editor), Springer (in press)

Hagman W, Andersson D, Västfjäll D, Tinghög GPublic views on policies involving nudgesReview of Philosophy and Psychology (2015) vol. 6:439-453

Eriksson T, Tinghög G: Societal cost of skin cancer in Sweden 2011. ACTA Dermato- Venereologica 2015,95(3): 347-348

Tinghög G, Andersson D, Tinghög P, Lyttkens C.H.: Horizontal inequality when rationing by waiting lists. International Journal of Health Services (2014) vol. 44: 169-184.

Tinghög G, Andersson D, Bonn C, Böttiger H, Josephson C, Lundgren G, Västfjäll D, Kirchler M, Johannesson M. Intuition and cooperation reconsideredNATURE 498: E1-E2 doi:10.1038/nature12194 (Appendix & Data)

Omar F, Tinghög G, Carlsson P, Omnell-Persson M, Welin S: Priority Setting in Kidney Transplantation: a qualitative study evaluating Swedish practices. Scandinavian Journal of Public Health (2013). vol. 41: 206–215

Tinghög G: Discounting, preferences and paternalism in cost-effectiveness analysis. Health Care Analysis. (2012) vol 20 (3):297-318

Tinghög G, Carlsson P: Individual responsibility for health care financing–  application of an analytical framework to explore the suitability of out-of-pocket payment for assistive devices, Scandinavian Journal of Public Health (2012) 40: 784-794.

Mooney G, Tinghög G, Kalkan A: The need for a new paradigm in health economics – the case of Scandinavia. Nordic Journal of Health Economics (2012) vol 1 (2):119-133.

Tinghög G, Kalkan A: Public health and where its focus should be. Australian and New Zealand Journal of Public Health (2011) vol. 35(4):317 

Omar F, Tinghög G, Welin S: Incentivizing deceased organ donation: A Swedish priority-setting perspectiveScandinavian Journal of Public Health (2011) vol. 2(4):104-110.

Tinghög G, Lyttkens CH, Carlsson P: Individual Responsibility for What? – A Conceptual Framework for Exploring the Suitability of Private Financing in a Publicly Funded Health-Care System. Health Economics Policy and Law (2010) vol. 5: 201-223. 

Tinghög G, The art of saying no – the economics and ethics of health care rationing. (2011) Linköping Dissertation on Health Sciences Thesis No. 1215.

Brodtkorb TH, Zetterström O, Tinghög G: Cost-effectiveness of clean air administered to the breathing zone in allergic asthma. The Clinical Respiratory Journal (2010) vol. 4(2): 104-110.

Omar F, Tinghög G, Tinghög P, Carlsson P: Attitudes towards priority-setting and rationing in healthcare- an exploratory survey of Swedish medical students. Scandinavian Journal of Public Health (2009) 37:122-130.

Tinghög G, Carlsson P, Synnerstad I, Rosdahl I: Societal Cost of Skin Cancer in Sweden 2005. ACTA Dermato- Venereologica 2008;88(5):467- 473

 

Publikationer på svenska  

Tinghög G, "QALY och rättvisa" kapitel i QALY som effektmått inom vården - möjligheter och begränsningar, Bernfort L (red), CMT report 2012:2

Tinghög G, Bör vi tillåta betalning för organ? Moderna läkare 2012(2):18-19

Tinghög G, Sandman L: “Centrala begrepp vid prioriteringar” Chapter in Att välja rättvist – om prioriteringar I hälso- och skukvården. 2013: Studentlitteratur

Carlsson P, Tinghög G: Läkemedel – När är det rimligt att betala själv?. 2013: SNS Förlag

Sandman L, Tinghög G:  Att tillämpa den etiska plattformen vid prioriteringar - Fördjupad vägledning och konsekvensanalys. PrioriterinsCentrums rapportserie 2011:7

Carlsson P, Alwin J, Brodtkorb T-H, Heintz E, Persson J, Roback K, Tinghög G: Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier: en förstudie (2010) CMT Rapport 2010:1.

Tinghög G, Carlsson P, Synnerstad I, Rosdahl I: Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor. CMT Rapport 2007:5

 

Publikationer registrerade i DiVA


 

Undervisning

Är examinator, kursansvarig och/eller undervisar på följande kurser:

  • Hälsoekonomi och etik (fortsättningsnivå)
  • Behavioral economics (fördjupningsnivå)

Handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå främst inom följande områden:

  • Beteendeekonomi
  • Hälsoekonomi

Har handlett följande publicerade uppsatser


 

Utbildning

Fil.mag Nationalekonomi med inriktning offentlig ekonomi, Lunds universitet, 2005

Fil. Doktor i Hälsoekonomi, Linköpings universitet, 2011

Gustav Tinghög

Kontaktinformation

E-post

gustav.tinghog@liu.se

Telefon

+46 (0)13 282582

Besöksadress

Hus A, ingång 19, plan 3
Rum 319:243
Campus Valla

Karta

Postadress

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linköpings universitet
581 83 Linköping

 


Sidansvarig: goran.hagg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Sep 28 12:53:48 CEST 2016