Göm menyn

Termodynamik (TMMV 04), 6 hp


 

Förståelse av grundläggande termodynamiska samband är centralt för praktiskt taget all ingenjörsvetenskap.

I kursen Termodynamik introduceras de termodynamiska huvudsatserna som beskriver samband mellan temperatur, energi, värme och arbete. Materiens tillstånd och egenskaper är centrala, liksom system och processer under vilka energi överförs och omvandlas.

Exempel på termodynamiska problemställningar är hur stort arbete en förbränningsmotor kan utveckla givet ett visst temperatur- och kompressionsförhållande, eller vilken verkningsgrad en vattenturbin har.

 

 

Kontakter


Joakim Wren (examinator)

Tel: 013-285848

Anna Wahlund (administratör)

Tel: 013-281157


Sidansvarig: anna.wahlund@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 01 08:28:26 CET 2012