Göm menyn

 

Peter Hallberg

Tekn. Lic. Maskinkonstruktion
Universitetsadjunkt
+46 13 28 1134
peter.hallberg@liu.se
Kontor: A 2A:995 


 

Jag undervisar i CAD och produktutveckling på Maskinteknikprogrammet och Maskiningenjörsprogrammet. Handleder även examensarbeten, och bedriver forskning inom produktutveckling. Jag är också huvudsaklig kontaktperson gällande examensarbeten som utförs på avdelningen för Maskinkonstruktion.

Grundutbildning (aktuella kurser)
TMKT14 - CAD & Maskinelement
TMKT73 - CAD fk.
TMKT74 - Advancerad CAD
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget

Grundutbildning (tidigare kurser)

TMKT18 - Maskinkonstruktion
TMKT19 - Maskinkonstruktion
TMKT36 - CAD
TMKT95 - CAD

Forskning
Low Cost Demonstrator As A Mean For Rapid Product Realization With An Electric Motorcycle Application (ASME International Design Engineering Technical Conferences Computers and Information In Engineering Conference - 31st Design Automation Conference, 2005)

Redsigning Mature Products for Substainability (NordDesign, 2006)

Modular Design of Sustainable Light Vehicles for Third World Emerging Markets (International Conference on Ecologic Vehicles and Renewable Energies, 2007)

Modular sustainable light multi-purpose vehicle (EET-2008 European Ele-Drive Conference, 2008)

HANDS-ON ASSESSMENT DURING COMPUTER AIDED ENGINEERING EDUCATION (ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 9-15, 2012, Houston, Texas, USA)

Low-Cost Demonstrators: Enhancing Product Development with the Use of Physical Representations (Linköping Studies in Science and Technology. Licentiate Thesis 1563, ISBN 978-91-7519-727-2, 2013)

Övriga publikationer
Introduktion till ett CAD-verktyg, Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
(2009, ISBN 978-91-86409-10-4)

Introduktion till ett CAD-verktyg, Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
(2010, ISBN 978-91-7437-066-9)

Introduktion till ett CAD-verktyg, Creo Elements/Pro 5.0
(2011, ISBN 978-91-979662-0-7)

CAD och produktutveckling, Creo 2.0 Del 1
(2013, ISBN 978-91-979662-1-4)

CAD och produktutveckling, Creo 2.0 Del 2
(2013, ISBN 978-91-979662-2-1)


Sidansvarig: peter.hallberg@liu.se
Senast uppdaterad: Sat Sep 27 00:41:43 CEST 2014