Göm menyn

Grundläggande logistik (TETS 37)

Kursen ger kunskap om ett företags logistiksystem, dvs. materialflöden från råvara, via förädling, till slutkund samt därtill hörande informationsflöden. Kunskap ges om grundläggande logistikbegrepp, om det operativa logistikarbete som bedrivs inom olika funktioner i materialflödet samt om hur utformningen av logistiksystemet påverkar ett företags ekonomiska resultat. Kursen ger även kunskap om hur man kan beskriva, analysera och förändra ett logistiksystem, med syfte att höja dess effektivitet. 

För er som läser kursen så ligger den i Lisam, logga in med ert liu-id så kommer ni åt kurshemsidorna, dessa uppdateras kontinuerligt fram till kursstart.

 


Kursansvarig & examinator

Mårten Fristedt

013-28 15 74

marten.fristedt@liu.se


Kursboken

Modern Logistik

Kursboken Modern Logistik, 4:e upplagan, finns till försäljning på såväl Bokakademin som Akademibokhandeln, Campus Valla.

 


Sidansvarig: marten.fristedt@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 17 14:39:58 CET 2016