Göm menyn

Kvalitativ forskning inom IT och management, 7,5 hp

Välkommen till kursen Kvalitativ forskning inom IT och management (725A44). Kursen kommer att ges igen under vårterminen 2018 för masterprogrammet i IT och management vid LiU!

Kursen syftar till att både förbereda för kommande magister- och masteruppsats samt kommande profession genom att fokusera kvalitativ forskning på ett aktuellt och angeläget sätt. Som student i denna kurs utvecklar du kunskap om att bland annat professionellt genomföra, kritiskt granska och presentera analytisk och välgrundad kunskap och att fördjupa dig i informatikämnet som sådant. En sådan fördjupning sker inom IT och management samt perspektiv, ansatser och metoder inom området.

Kursen ges av ämnet informatik vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

 


Aktuellt

  • Kursen startar igen under vårterminen 2018.

Sidansvarig: johanna.sefyrin@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 21 15:40:29 CET 2017