Göm menyn

Materialutmattning – mekanismer och provmetoder, 10 hp

Fatigue of Materials – mechanisms and test methods

Länk till kursplan

Länk till anmälan - planerad kursstart i november

Kursens syfte:

Syftet med kursen är att beskriva de fysikaliska mekanismerna bakom materialutmattning samt de testmetoder som används för att utvärdera ett materials utmattningsegenskaper. I kursen introduceras även de vanligaste metoderna som används vid livslängsberäkningar och dimensionering mot materialutmattning.

Innehåll:

  • Cyklisk deformation i mono- och polykristallina material

  • Sprickinitiering i duktila och spröda material

  • Spännings och töjningsbaserade metoder för att karakterisering av den totala utmattningslivslängden

  • Spricktillväxt i duktila och spröda material

  • Tillväxt av små sprickor samt retardationseffekter

  • Inverkan av defekter och mikrostrukturer

  • Korrosionsutmattning och miljöinverkan

  • Utmattning vid förhöjd temperatur

  • Provmetoder för sprickinitiering och propagering vid utmattning

Kontaktperson

Johan Moverare

 

 


Sidansvarig: karin.fredriksson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-28