Göm menyn

Mats Björkman

KoMats Björkmanntaktuppgifter

Titel:
Professor, avdelningschef
Telefon:
013-28 11 36, 0709 - 52 11 36
Fax:
013-28 27 98
E-post:
Mats Björkman
Rumsnummer:
3A:950

Adress:
IEI/Avd för Industriell produktion
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Länk till publikationslista (extern länk till DIVA, Electronic press)

Forskningsbeskrivning

Som avdelningschef för Industriell produktion är jag involverad i en mängd olika kurser och industrinära projekt. Dessa finns inom våra fyra olika huvudområden:

  1. Utveckling och drift av produktionsutrustning, flexibel automation och industrirobotik.
  2. Utveckling och drift av produktionssystem.
  3. Produktframtagning samt konstruktion för produktion.
  4. Utveckling av hållbar produktion, inklusive funktionsförsäljning och återtillverkning

Doktorandhandledning

Huvudhandledare för

Rickard Olsen

Andreas Björnsson

Anna Malm

 

Bihandledare för

Kristofer Elo

Jelana Kurilova

Louise Lindkvist

 

Disputerade doktorer

Erik Sundin, Product and Process Design for Successful Remanufacturing, Linköping Studies in Science Dissertation No. 906, year 2004

Staffan Bröte, Towards Market Driven Manufacturing Systems Design, dissertation No. 734, year 2002.

Sten Grahn, Modelling of Energy-Efficient Robots for Lightweight, High Volume Assembly- Concepts and Optimization, Dissertation No. 755, year 2002

Mats Winroth, On Manufacturing Strategies – Competing Through Inter-Organizational Collaboration, Linköping Studies in Science Dissertation No. 860, year 2004

Mica Comstock, Production Systems for Mass Customization - Bridging Theory and Practice, Linköping Studies in Science Dissertation No. 894, år 2004

Kerstin Johansen, Collaborative Product Introduction within Extended Enterprises , Linköping Studies in Science Dissertation No. 943, år 2005:

Henrik Kihlman, Affordable Automation for Airframe Assembly – Development of Key Enabling Technologies Dissertation No. 953, år 2005

Johan Östlin, On Remanufacturing Systems - Analysing and Managing Material Flows and Remanufacturing Processes, Linköping Studies in Science Dissertation No. 1192, 2008

Micael Derelöv, On Evaluation of Design Concepts. Modelling Approaches for Enhancing the Understanding of Design Solutions, Linköping Studies in Science Dissertation No. 1273, 2009

Marie Jonsson, On Manufacturing Technology as an Enabler of Flexibility – Affordable Reconfigurable Tooling and Force-Controlled Robotics, Linköping Studies in Science Dissertation No. 1501, 2013

 

Kursansvarig/Examinator

Biotekniska produktionssystem, TMMT03

Produktionssystem, TMPS27

Maskinteknik – projektkurs, TMPM01, inriktning Industriell produktion

Forskningsprojekt

Nedan är uppräknade ett antal projekt där jag är eller varit projektledare samt handledare för deltagande doktorander. Alla nedanstående projekt har haft minst lika mycket motfinansiering från industrin:

2009-, Productive Flexible Automation, ProFlexA, 7 miljoner SEK, ProViking / The SSF

2004-2007, Flexible and Accurate Automation, FlexAA,. 6 miljoner SEK, ProViking / SSF

1998 – 2001 projektledare för det till 50% av Ericsson finansierade projektet End-of-life Treatment of Telecommunication/IT Products

2004-2006, Sustainable systems and products for remanufacturing and reuse (REKO). 5 miljoner SEK, VINNOVA

2005-2007 LiU:s del av Factory-in-a-Box - Mobile Production Capacity on Demand, FinaBox. 17 miljoner SEK, ProViking / SSF

2004-2007 Monteringstekniks del i Technology – economics-design for successful functional sales. 6,4 miljoner SEK, VINNOVA

2003-2006 Development and production of biotech equipment. 4,5 miljoner SEK by VINNOVA

1994 - 1998, Monteringstekniks del av EU-projektet Redesign of electromechanic products for reuse and recyclability with special attention to the Cu problem.

 

Projektdeltagare i:

2007 – 2010. Coordination-controlled fixation – KooFix, VINNOVA

2009 -, FACECAR – (Flexible Assembly for Considerable Environmental improvements of CAR) that is a FFI financed project.

2008 – 2011  Testing & Diagnosis Techn. Dev. for Car Mechatronic & Electronic Reman (CAN-Reman), VINNOVA/EU

20019 – 2013 Hållbar återvinning av platta bildskärmar (HÅPLA), VINNOVA

2009-2011. Automatiserad demontering av plattskärmar (AutoDisA), SSF

2011 - Robot based in-line measurement – InRob, FFI/VINNOVA

2010 - Transfer of advanced production, NFFP/Saab Aeronautics

2012 - LOCOMACHS – LOw COst Manufacturing and Assembly of Composite and Hybrid Structures, Saab Aktiebolag/EU

2012 – Grön flygteknisk demonstration – Nästa generations kompositstrukturer för civila flygplan, Saab Ab/Vinnova

2012 – AutoDisa – TV, ProViking / SSF

Nätverk

 


Sidansvarig: mats.bjorkman@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 02 09:46:21 CET 2016