Göm menyn

VÄLKOMMEN TILL AFFÄRSSTRATEGIER HT-2017

Kurskod: TEIE72

 

Höstens kurs startar den 28 aug kl 13 i C2.

Syfte

Kursen syftar till att ge en totalbild av företaget och dess strategiska agerande. Kursen skall ge teknologen modeller och metoder för att förstå och analysera ett företags strategival vad gäller affärsinriktning, konkurrenskraft och lönsamhet.

Upplägg

Kursen är främst upplagd runt ett praktikfall avseende ett större företags verksamhet. En inledande föreläsningsserie kommer att ge en referensram att utvärdera praktikföretagets verksamhet emot. Referensramen innefattar områden som omvärld, koncernstrategi (portföljstrategi), konkurrensstrategi, finansiell strategi, organisation och styrning samt planeringsmetodik. Praktikfallen genomförs i grupper om fyra-fem teknologer.

Obligatoriska inslag

De obligatoriska inslagen utgörs av:
* Handledning. Material mailas till handledaren något dygn innan
handledning.
* Dugga
* Inlämnande och presentation av skriftlig rapport.
* Aktiv medverkan vid slutseminarium om 4-5 timmar.

Resultatet och kommentarer på rapporterna kommer att meddelas per mail.

Kurslitteratur

Bob de Wit & Ron Meyer: STRATEGY - Process, Content, Context - An International Perspective. 5th edition.

 

Länk till databas för årsredovisning om du är uppkopplad mot LiU:s nätverk behövs ingen inloggning. Alternativt gå genom Bibliotekets hemsida, databaser.


Sidansvarig: staffan.brege@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 22 10:18:53 CEST 2017