Göm menyn

Vetenskapsteori, systemteori och tvärvetenskap, 5 hp

Theory of science, systems theory and interdisciplinary science

Länk till kursplan

Forskarstuderande inom Forskarskolan Energisystem har förtur till kursen.

Kursens syfte

Kursen introducerar nyckelbegrepp inom vetenskapsteori och deras relevans för systemteori samt tillämpningar inom forskning om socio-teknisk förändring. Kursens syfte är vidare att presentera kritiska perspektiv på systemteorier och ge insikter från vetenskapsteorin om utmaningar i samband med tvärvetenskaplig forskning om socio-teknisk förändring.

Kontaktperson

Maria Johansson

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-04