Göm menyn

Tvärprojekt i energisystem, 5 hp

Energy Systems Interdisciplinary Project

Länk till kursplan

Forskarstuderande inom Forskarskolan Energisystem har förtur till kursen.

Kursmål

Syftet med kursen är att samla doktorander kring ett gemensamt projekt där aspekter från olika vetenskapliga discipliner integreras.

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

  • planera och genomföra ett arbete i grupp kring ett gemensamt ämne där gruppdeltagarna kommer från olika vetenskapliga discipliner,
  • presentera, beskriva och diskutera det gemensamt utförda grupparbetet med avseende på metoder, teorier, resultat etc.
  • beskriva och reflektera över bidraget av att applicera ytterligare vetenskapliga perspektiv på forskningsprojektet,
  • diskutera och reflektera över hur perspektiv från olika vetenskapliga discipliner kan integreras inom ett ämnesområde,
  • använda nätverket av kursdeltagare

Kontaktperson

Maria Johansson

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07