Göm menyn

System och management II, 4 hp

Systems and management II

Länk till kursplan

Forskarstuderande inom forskarskolan Energisystem har förtur till kursen.

Syfte

Syftet med kursen är att doktoranden ska vidareutveckla sin förmåga att använda och reflektera över de teorier och tillvägagångssätt som introduceras i system och management I samt att placera sina egna forskningsprojekt i relation till dessa.

Kontaktperson

Elisabeth Larsson


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-16