Göm menyn

System och management I, 4hp

Systems and management I

Länk till kursplan

Forskarstuderande inom Forskarskolan Energisystem har förtur till kursen

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla en gemensam referensbas för doktorander i Sustainable Systems och stödja dem för att utveckla avancerad kunskap och förståelse för systemansatser i studier av energisystem, miljöledning och teknik.

Kontaktperson

Elisabeth Larsson


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-16