Göm menyn

Studier och analys av statsvetenskapliga avhandlingar, 4,5-7,5 hp

Analysis of Doctoral Theses in Political Science

Länk till kursplan

Kursens syfte

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förtrogenhet med det stats-vetenskapliga forskningsfältet i allmänhet och statsvetenskaplig avhandlingsdesign i synnerhet. Särskilt fokuseras forskningsdesign, teori och metodanvändning.

Kontaktperson

Elin Wihlborg


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07