Göm menyn

Samtida sociologisk teori, 7,5 hp

Contemporary Sociological Theory

Anmälan

Kursplan

 

Kursmål

Efter avslutad kurs ska deltagarna på avancerad nivå kunna:

  • identifiera de viktigaste utvecklingslinjerna i sociologisk teori sedan 1945. 
  • visa kunskap om de viktigaste bidragen från olika linjer inom sociologisk teori, inklusive viktiga likheter och skillnader.
  • analysera och syntetisera innehållet i centrala texter på ett tydligt, sammanhängande och väl argumenterat sätt.
  • tillämpa relevanta teoretiska perspektiv på studiet av sociala fenomen och kritiskt utvärdera tillämpningen av teoretiska perspektiv i föreslagen och avslutad forskning.

 

Kontaktperson

Jacob Habinek

 

Övrigt

Kursen startar våren 2023

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-01