Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Rättsvetenskaplig etik, 7,5 hp

7FIEI12


Jurisprudence, moral philosophy and ethics

 

Kursplan

Kursinformation

Kursen har deltagare från Karlstad, Örebro, Linköping och Gävle. Syftet med kursen är att deltagarna ska introduceras för rättsfilosofiska och moralfilosofiska teorier i ett rättsvetenskapligt sammanhang med målet att deltagarna ska kunna göra medvetna etiska ställningstaganden i sin roll som forskare.

 

Kursen tar upp:

  • rättsfilosofiska och moralfilosofiska teorier och metoder och deras betydelse för rättsvetenskapen och läran om rättskällorna,
  • förhållandet mellan rättskällor och etik,
  • skillnader och likheter i nämnda sammanhang mellan olika rättsområden (offentlig rätt och civilrätt),
  • forskningsetik och rättsvetenskaparens professionalism.

 

Kurskoordinator: Hanna Almlöf

Huvudlärare: Bo Lindberg, Södertörns högskola

Gästföreläsare 2022:

  • Andreas Norlén, Sveriges talman och juris doktor från Linköpings universitet
  • Christian Dahlman, professor Lund universitet
  • Thomas Bull, professor och justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen

Målgrupp

Forskarstuderande inom det rättsvetenskapliga området.
Anställda eller antagna till forskarutbildning vid universiteten i Linköping, Karlstad och Örebro har förtur till kursen.

Kontaktperson

Anders Holm 

 

Nyhet

Thomas Bull - puff till artikel på liu.se


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-08