Göm menyn

Praktisk tvärvetenskap inom energisystemområdet, 5 hp

Practical interdisciplinary research in the energy systems field

Länk till kursplan

Forskarstuderande inom Forskarskolan Energisystem har förtur till kursen.

Kursmål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
• kommunicera tvärvetenskapliga forskningsresultat inom energisystemområdet muntligt och skriftligt,
• producera utkast av tvärvetenskaplig artikel för publikation i vetenskapliga tidskrifter inom energisystemområdet,
• producera populärvetenskapliga tvärvetenskapliga artiklar för icke vetenskaplig publikation inom energisystemområdet,
• kritiskt granska och värdera andras tvärvetenskapliga publikationer inom energisystemområdet,
• producera tvärvetenskapliga forskningsansökningar inom energisystemområdet,
• kritiskt granska och värdera andras tvärvetenskapliga forskningsansökningar inom energisystemområdet.

Kontaktperson

Elisabeth Larsson


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07