Göm menyn

Orienteringskurs i forskningsmetod, 4 hp

Orientation course in research method


Det här är en institutionsgemensam kurs för samtliga forskarstuderande vid IEI. Endast doktorander vid IEI får söka denna kurs.

Anmälan - senast 12 oktober 2021 (anmälan är nu stängd)

Länk till kursplan

Länk till Lisam - kursrum för kursen, enbart för anmälda

Kursmål

Kursen riktar sig till alla nya doktorander på IEI inom alla forskarutbildningsämnen och syftar även till att ge en övergripande inblick i den forskningsmässiga bredd som existerar inom institutionen.

Kursen har utformats för att introducera förmågor och färdigheter, enligt högskoleförordningens mål för forskarutbildningen, genom:

 • att visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet (2a),
 • att visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar (4),
 • samt värderingsförmåga och förhållningssätt genom att visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (11).

Kontaktpersoner

Roger Bandick

 

Schema 2021/2022

 

 • Modul 1 - Vad kan vara vetenskaplig kunskap

     Seminarium 1: 19:e oktober kl 13-15 (Fredrik Stjernberg och Roger Bandick)

            Plats: TE-huset, A-building

     Seminarium 2: 1:a november kl 13-15 (Roger Bandick)

            Plats: TBA

 

 • Modul 2 - Hur kan forskningsproblem formuleras, adresseras och forskningsprocesser designas?

  Seminarium 1: 17:e november kl 10-12 (Karl Wennberg, Patrik Thollander och Roger Bandick) Seminariet sker i samband med Forska Smartare, mer info kommer under kursens gång

  Seminarium 2: 29:e november kl 13-15 (Roger Bandick)

 

 • Modul 3 TBA (Vt 22)

 • Modul 4 - Avhandlingsanalys 

      31 mars  (Christian Kowalkowski)

      20 april   (Erik Sandberg)

 

 

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-19