Göm menyn

Orienteringskurs i forskningsmetod, 4 hp

Orientation course in research method


Det här är en institutionsgemensam kurs för samtliga forskarstuderande vid IEI. Endast doktorander vid IEI får söka denna kurs.

 

Länk till kursplan

Länk till Lisam - kursrum för kursen, enbart för anmälda

Kursmål

Kursen riktar sig till alla nya doktorander på IEI inom alla forskarutbildningsämnen och syftar även till att ge en övergripande inblick i den forskningsmässiga bredd som existerar inom institutionen.

Kursen har utformats för att introducera förmågor och färdigheter, enligt högskoleförordningens mål för forskarutbildningen, genom:

 • att visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet (2a),
 • att visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar (4),
 • samt värderingsförmåga och förhållningssätt genom att visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (11).

Kontaktpersoner

Roger Bandick

Schema 2020/2021

 • 19 oktober, kl 13-16 (13-13.30 Introduction with Roger Bandick)
  Lokal: TBA
  Modul 1
  Lärare Elin Wihlborg
   

 • 2 november, kl 13-16
  Lokal: TBA
  Lärare Elin Wihlborg; Seminarium för modul 1
   

 • 9 november, kl. 13-16
  Lokal: TBA
  Modul 2
  Lärare: Elin Wihlborg och Johan Ölvander
   
 • 30 november 13-16
  Lokal: TBA
  Modul 2 seminarium
  Lärare: Johan Ölvander

 

 • 16 februari 2021 kl 13.15-16.30

      Lokal: Zoom, se Lisam

      Modul 3 Seminarium
      Lärare: Christian Berggren och Hans Andersson

      

 • 22 mars 2021 kl 13.15-15.00 

      Lokal: Zoom, se Lisam

      Modul 4 

      Lärare: Christian Kowalkowski

 

 • 15 april 2021 kl 13.15-15.00

      Lokal: Zoom, se Lisam

      Modul 4 

      Lärare: Erik Sandberg 

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-02