Göm menyn

Omfamna dina doktorand- och postdoktorstudier, 1,5 hp

- Perspektiv på forskningsarbete, planering, management, kunskapsskapande och lärande, 6FIEI35

Embracing your PhD and Post-doc studies – Perspectives on research work, planning, management, knowledge creation and learning


Länk till anmälan - Anmälan för hösten 2021 är öppen fram till 10 dagar innan kursstart. Anmälan är nu stängd!

Länk till kursplan 

Kursinformation/course information

Kursens syfte

Kursens syfte är att stärka individens förmåga att bemästra forskningsinsatser som doktorandstudier eller post-doc-projekt.

Kontaktperson

Anna Yström

Övrigt

Kursen startar kommer att starta på eftermiddagen den 30/9 och avslutas i december 2021. Vid färre anmälda än 10 kan kursen komma att ställas in. 

Kursen riktar sig till doktorander under det första eller andra året av sina doktorandstudier.

Kursen är främst avsedd för doktorander, men kursinnehållet kan också vara relevant för nyligen disputerade forskare och postdoktorer.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-20