Göm menyn

Offentlig styrning och ledning i ett digitalt samhälle, 4 hp

Digital Government

Länk till anmälan

Länk till kursplan

Kursens syfte

Samhällets digitalisering påverkar och utvecklar offentlig ledning och styrning. Utveckling och förändring i samband med digitalisering i offentlig förvaltning, politik och institutioner samlas i det flervetenskapliga forskningsområdet e-government, eller digital government.
Det övergripande syftet med denna kurs är att ge en introduktion till digital government genom att diskutera några centrala perspektiv och kunna beskriva områdets karaktärsdrag och forskningens utmaningar i ett internationellt perspektiv. Den forskarstuderande skall efter avslutad kurs kunna anknyta, tillämpa och kritiskt reflektera om grundläggande begrepp och modeller i relation till aktuella forskningsfrågor, egna eller andras.

Kontaktperson

Elin Wihlborg

Övrigt

Forskarstuderande vid IEI har förtur till kursen.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07