Göm menyn

Metoder inom tvärvetenskapliga energisystemstudier, 7,5 hp

Methods in interdisciplinary energy systems studies

Länk till kursplan

Forskarstuderande inom Forskarskolan Energisystem har förtur till kursen.

Kursmål

Efter avklarad kurs ska doktoranden kunna:

  • beskriva kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder som används inom energisystemstudier
  • värdera och reflektera över forskningsmetoder som används inom energisystemstudier
  • reflektera över och diskutera begrepp såsom validitet, tillförlitlighet och osäkerhet vad gäller metoder för energisystemstudier
  • värdera och reflektera över blandmetoder
  • beskriva och diskutera hur olika metoder kan kombineras och användas i den enskilda doktorandens forskningsprojekt
  • använda nätverket av kursdeltagare

Kontaktperson

Maria Johansson


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-20