Göm menyn

Materialutmattning – mekanismer och provmetoder, 10 hp

Fatigue of Materials – mechanisms and test methods

Länk till kursplan

Länk till anmälan - planerad kursstart i november

Kursens syfte

Syftet med kursen är att beskriva de fysikaliska mekanismerna bakom materialutmattning samt de testmetoder som används för att utvärdera ett materials utmattningsegenskaper. I kursen introduceras även de vanligaste metoderna som används vid livslängsberäkningar och dimensionering mot materialutmattning.

Innehåll

 • Cyklisk deformation i mono- och polykristallina material

 • Sprickinitiering i duktila och spröda material

 • Spännings och töjningsbaserade metoder för att karakterisering av den totala utmattningslivslängden

 • Spricktillväxt i duktila och spröda material

 • Tillväxt av små sprickor samt retardationseffekter

 • Inverkan av defekter och mikrostrukturer

 • Korrosionsutmattning och miljöinverkan

 • Utmattning vid förhöjd temperatur

 • Provmetoder för sprickinitiering och propagering vid utmattning

Kurstillfällen Hösten 2020

 • 3 Nov, 13-15
 • 18 Nov, 9-12
 • 2 Dec, 13-16
 • 17 Dec, 13-16
 • 21 Jan, 9-12
 • 11 Feb, 9-12

Litteratur

S. Suresh, Fatigue of Materials, 2nd Edition, (1998), Cambridge University Press

N. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, 5th Edition, (2019), Pearson Education Limited

Språk

Kursen ges på Engelska

Kontaktperson

Johan Moverare


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07