Göm menyn

Materials termodynamik, 6 hp

Thermodynamics of materials

Länk till kursplan

Länk till anmälan hösten 2020

Kursens syfte

Att ge doktoranden grundläggande förståelse och verktyg kring materials termodynamik för tillämpning på material relevanta i doktorandens forskningsarbete

Kursmål

Efter avklarad kurs skall doktoranden kunna
• redogöra för den underliggande strukturen, antagande och koncept, samt kopplingarna mellan dem, rörande den fenomenologiska teorin kring materials termodynamik
• definiera ett termodynamiskt materialsystem och bestämma de stabila och metastabila faserna baserat på termodynamisk teori och beräkningsmetoder under givna förutsättning såsom vid låga och höga temperaturer samt vid reaktiva och icke-reaktiva miljöer.
• redogöra för olika utökningar av teorin och visa medvetenhet på dess begränsningar, i synnerhet rörande utökning till termodynamiska icke-jämviktiga system
• analysera och förklara det termodynamiska beteendet hos materialsystem och processer av industriell relevans, såsom oxidation och korrosion vid hög temperatur, stelning, värmebehandling etc., genom att tillämpa termodynamisk teori

Kontaktperson

Viktor Norman


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-18