Göm menyn

Materialmodeller, 10 hp

Material models

Länk till kursplan

Kursmål

Efter genomgången kurs skall den studerande:

  • förstå olika materialmodellers termodynamiska bakgrund,
  • förstå klassiska elastiska, termoelastiska, plastiska och viskoplastiska materialmodeller,
  • kunna använda klassiska materialmodeller för beräkningar samt
  • kunna självständigt ställa upp och analysera nya materialmodeller

Lärare

Kjell Simonsson


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07