Göm menyn

Marknadsföring, 10 hp

(Marketing)

Anmälan

Kursplan

 

Kursinnehåll

I kursen behandlas de olika områdena inom marknadsföring, genom att i seminarieform diskutera och analysera artiklar från ämnets olika områden – marketing science, consumer behavior och marketing strategy. Fokus kommer att ligga på marketing strategy.

 

Kontaktperson

 

Övrigt

Kursen vänder sig till forskarstuderande inom industriell ekonomi (industriell marknadsföring) och företagsekonomi (som har företräde vid överteckning) och näraliggande ämnen.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-01