Göm menyn

Management i kontexten av komplexa system, 6 hp

6FIEI34

Management in the context of complex systems

 

Länk till anmälan - Anmälan stänger den 22 februari 2021

Länk till kursplan

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge djupa och breda perspektiv på komplexa system och i synnerhet en fördjupad förståelse för vad det innebär för management av komplexa system. Komplexa system är varor, system, nätverk, infrastrukturer och tjänster som är dyra och teknik- och mjukvaruintensiva.

Kontaktperson

Nicolette Lakemond

Övrigt

Kursen riktar sig till doktorander som sin forskning studerar komplexa system och/eller har intresse att förstå mer om komplexa system.

Kursen startar 1 mars 2021


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-04