Göm menyn

Kvalitativa forskningsmetoder i teori och praktik, 6 hp

Länk till anmälan (sista anmälningsdag 9 augusti 2021)

 

Kursmål

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:

  • redogöra för ett urval av centrala metoder och förhållningssätt inom kvalitativ forskning.
  • förklara hur olika metoder inom kvalitativ forskningsmetodik förhåller sig till varandra
  • förklara kvalitetskriterier för god kvalitativ forskning och hur dessa påverkas och kan uppfyllas genom olika metoder
  • diskutera praktiska perspektiv på genomförande av kvalitativ forskning och val av metod

 

Kontaktperson 

Anna Yström

 

Övrigt

Inga särskilda förkunskaper krävs men det är önskvärt att doktoranden har en grundläggande förståelse för forskningsmetodik, t ex genom kurser i Philosophy of Science eller andra grundläggande kurser i forskningsmetodik. 

Kursstart 25 augusti 2021


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-01