Göm menyn

Kvalitativ forskning – Frågor, data, teori -Fortsättning, 5 hp

(Qualitative research: Questions, data, theory – part 2)

 

Anmälan (sker via mail)

Kursplan

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om olika delar av en kvalitativ forskningsprocess, från formulering av forskningsfrågor, till utformning av forskningsstrategi och empiriska insamlingsmetoder, och vidare till analys av kvalitativa data och utveckling av begrepp och teori.

 

Kontaktperson 

Göran Goldkuhl

 

Övrigt

Förkunskaper: Antagen till forskarutbildning. Genomgången kurs ”Kvalitativ forskning: Frågor, data, teori”.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-01