Göm menyn

Kvalitativ analys & teoriutveckling, 8-12 hp

Qualitative analysis and theory development

Länk till kursplan

Kursens syfte

Öka kunskap om kvalitativ analys av empiriska data och hur empirigrundade kategorier och teorier kan genereras. Öka kunskap om teoribegreppet, teoretisering samt grundning av teorier och andra närliggande kunskapsformer.

Kontaktperson

Göran Goldkuhl

Övrigt

Forskarstuderande vid IEI har förtur till kursen.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-15