Göm menyn

Kontinuumsmekanik, 10 hp

Continuum Mechanics

Länk till kursplan

Kursens syfte och mål

Kontinuumsmekaniken utgör en stor del av teorigrunden inom tekniska mekanikämnen i vid mening. Syftet med denna kurs är att klargöra dessa grunder på ett mer fullständigt och systematiskt sätt än vad som är möjligt i en grundutbildningskurs, och ge doktoranden (studenten) förmågan att självständigt tillämpa teorierna vid analys och modellering av deformerbara kroppar.

Kontaktperson

Anders Klarbring

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07