Göm menyn

Klassiska och samtida perspektiv på digitalisering, 6 hp

Classic and contemporary perspectives on digitalization

Länk till kursplan

Kursens syfte

Denna kurs behandlar klassiska och samtida perspektiv på digitalisering och syftar till att den forskarstuderande skall tillägna sig såväl en viss bredd som ett visst djup avseende exempel på sådana perspektiv inom ämnesområdet informatik och dess olika referensdiscipliner.

Kontaktperson

Ulf Melin

Övrigt

Forskarstuderande vid IEI har förtur till kursen.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07