Göm menyn

Klassiker inom innovation och entreprenörskap, 10 hp

Classics in Innovation and Entrepreneurship

Länk till kursplan

Kursmål

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna redogöra för:

-    centrala beg 1epp och teorier inom innovations- och entreprenörskapsområdet
-    hur begrepp bch teorier inom innovations- och entreprenörskapsområdet förhåller sig ti l varandra
-    hur begrepp bch teorier inom innovations- och entreprenörskapsområdet har utvecklats över tid

Kontaktperson

Solmaz Filiz Karabag


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07