Göm menyn

Doktorandkurs i interaktiv forskning 8 hp

Interactive Research Methodology

Länk till kursplan

Kursmål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
• beskriva grundläggande principer för interaktiv forskning
• redogöra för de vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunderna för interaktiv forskning
• beskriva, diskutera och argumentera för hur interaktiv forskning kan organiseras i praktiken
• praktiskt arbeta med teoriutveckling och forskningsdesign utifrån en interaktiv forskningsansats
• översiktligt redogöra för hur det egna forskningsprojektet kan organiseras utifrån en interaktiv forskningsansats
• skriftligt och muntligt reflektera över en eget vald uppgift som rör interaktiv forskning

Kontaktperson

Mattias Elg


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07