Göm menyn

Hydrauliska pumpar och motorer -design och konstruktion, 6 hp

(Fluid power pumps and motors - design and function)

 

Anmälan 

Kursplan

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om uppbyggnad och funktion av hydrauliska pumpar och motorer. Konstruktion av hydraulmaskiner inkluderar många fundamentala maskinelement och maskintekniska teorier vilket leder till att kursdeltagarna får en bredare maskinteknisk förståelse.

 

Kontaktperson

Liselott Ericson

 

Övrigt

Målgrupp är forskarstuderande framför allt inom Fluida och Mekatroniska System.
Forskarstuderande inom andra ämnesområden med frågeställningar som berör
hydraulmotorer och pumpar. Yrkesverksamma ingenjörer med bra teknisk
utbildning.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-01