Göm menyn

Hydraulisk Systemdynamik och styrning, 6 hp

Hydraulic System Dynamics and Control

Länk till kursplan

Kursens syfte

Kursen ska ge en översikt över avancerade styrkoncept i hydraulsystem. Det huvudsakliga
användningsområdet är inom mobil hydraulik, och återspeglar mycket av forskningen som gjorts på
Flumes under åren.
Kursen bygger på avhandlingar och artiklar samt simuleringsövningar.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren ha förmågan att undersöka och förstå dynamiska fenomen i hydraulsystem,
och ha verktyg för forskning inom området hydraulisk systemdynamik och styrning.

Kontaktperson

petter.krus@liu.se

 

 

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07