Göm menyn

Företagekonomiska klassiker, 7,5 hp

Classics of Business Administration

Länk till kursplan

Länk till anmälan för  hösten 2020

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa och bredda studenternas kunskaper om företagsekonomisk
forskning, genom att ge en överblick över artiklar och böcker inom det företagsekonomiska
ämnet som har kommit att betraktas som klassiker på basis av deras betydande inverkan på
forskningen inom ämnet.

Innehåll

I kursen behandlas det företagsekonomiska ämnets olika delområden, genom att i
seminarieform diskutera och analysera olika ”klassiska” studier från ämnets olika områden –
från redovisning, revision och finans via styrning och organisation till entreprenörskap och
strategi (exakt innehåll kan variera något beroende på tillgänglig lärarkompetens).

Kontaktperson

Torbjörn Tagesson


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-02