Göm menyn

Entreprenörskap i teori och praktik, 7,5 hp

Entrepreneurship in theory and practice

Länk till anmälan (anmälan är nu stängd) - Kursen kommer att genomföras från och med slutet av december (2020) till mitten av februari (2021).

Länk till kursplan

Information in English

Sammanfattning av kursen

Idag är det allmänt accepterat att ett universitet förutom att bidra med forskning och utbildning även ska medverka till samhällets utveckling och stödja andras lärande. I detta sammanhang lyfts det entreprenöriella universitetet fram som en organisation vars strategi och operativa verksamhet underlättar dess samverkan med näringslivet, främjar kreativitet och idéutveckling samt överlag inspirerar medarbetarna till ett entreprenöriellt förhållningssätt.
Innebörden av entreprenörskap är bred och innefattar b.la. etablering av start-ups från forskningsresultat, utveckling av en ny kurs, och samverkan med omgivande samhället. Detta synsätt på entreprenörskap ligger till grund i denna kurs.

 

Lärare

Magnus Klofsten

Övrigt

Forskarstuderande vid IEI har förtur till kursen.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07