Göm menyn

Engineering Design Optimization, 7,5 hp

 

Anmälan/Sign up (sker via mail)

Kursplan

Kursinformation/Course information (in English)

Kursmål

Efter genomgången kurs skall den studerande:

  • Kunna formulera konstruktionsproblem som optimeringsproblem
  • Kunna hantera optimeringsproblem med flera motstridiga delmål
  • Förstå funktionen och redogöra för skillnaden hos olika optimeringsmetoder, ex. Gradientbaserad linjesökning, Complex metoden och Genetiska algoritmer.
  • Använda optimeringsmetoder för att lösa verkliga konstruktionsproblem
  • Använda optimeringsmetoder tillsammans med olika typer av simuleringsmodeller.

 

Kontaktperson

Johan Persson 

Övrigt

Begränsat antal platser (20)

Schema finns under länken Kursinformation ovan /Schedule is under the link above called Course information


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-02