Göm menyn

Energisystemanalytiska verktyg II, 4 hp

Tools for energy systems analysis II

Länk till kursplan

Forskarstuderande inom Forskarskolan Energisystem har förtur till kursen.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
• Beskriv systemets konsekvenser av energiförsörjning och användaråtgärder.
• Använd ett lämpligt simulerings- och optimeringsverktyg, genomföra ett projekt inom förutbestämda tidsramar
• Bedöm och analysera resultat av projekt och utföra känslighetsanalyser
• Beskriv och utvärdera hur energisystemverktyg som presenteras och diskuteras i kursen kan användas i eget forskningsprojekt
• Presentera och använda simulerings- och optimeringsverktyg för analys av energisystem
• Beskriv principerna bakom simulerings- och optimeringsverktygen som tillhandahålls i kursen.
• Beskriv begränsningar och förutsättningar när simulerings- och optimeringsverktygen används
• Beskriv och reflektera över simulerings- och optimeringsverktyg för energisystemanalys

Kontaktperson

Elisabeth Larsson
 

Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-16