Göm menyn

Energisystemanalytiska verktyg I, 4 hp

Tools for energy systems analysis I

Länk till kursplan

Forskarstuderande inom Forskarskolan Energisystem har förtur till kursen.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
• Beskriv och reflektera över några kvantitativa och kvalitativa metoder som används vid energisystemanalys
• Beskriv och utvärdera hur metoder som presenteras och diskuteras i kursen kan användas i eget forskningsprojekt.

Kontaktperson

Elisabeth Larsson


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-15