Göm menyn

Energisystem, 7,5 hp

Energy systems

Länk till kursplan

Forskarstuderande inom Forskarskolan Energisystem har förtur till kursen.

Kursmål

Efter avklarad kurs ska doktoranden kunna:
värdera och reflektera kring olika perspektiv på energisystemtänkande och
energisystemanalyser
• beskriva och reflektera kring energisystemens utveckling och dynamik på
olika nivåer
• diskutera och kontextualisera det egna forskningsprojektet som en del av ett
större sammanhang
• använda nätverket av kursdeltagare

Kontaktperson

Elisabeth Larsson


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-15