Göm menyn

Dislokationsteori och mekaniska egenskaper hos material, 10 hp

Dislocations and Mechanical Behaviour of Materials

Länk till anmälan

Länk till kursplan

Länk till Lisam

Kursens syfte

Dislokationer är defekter i kristallstrukturen hos tekniska material, som metaller, keramer och halvledare, och som har stor inverkan på egenskaperna hos dessa material. Syftet med kursen är att ge grundläggande bakgrund till dislokationsteori och belysa kopplingen mellan dislokationsteori och plastisk deformation och härdningsmekanismer. Kursen har fokus på de mikroskopiska aspekterna på plastisk deformation, men i början av kursen kommer vi även att täcka de elementära provningsmetoderna för mekaniska egenskaper samt grundläggande elasticitets- och plasticitetsteori ur en makroskopisk synvinkel.

Litteratur

  • W.F. Hosford, “Mechanical Behaviour of Materials”, 2nd Edition, 2009, Cambridge University Press (ISBN 9780521195690)
  • D. Hull , D.J. Bacon, “Introduction to Dislocations”, 5:th Edition, 2011, Butterworth-Heinemann (ISBN 9780080966724)

Kontaktperson

Johan Moverare

 

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07