Göm menyn

Digitalisering - IT och organisation vid implementering och förändring, 5–7,5 hp

Digitalization - IT and organization, implementation and change

Länk till kursplan

Länk till anmälan kursstart den 11 juni 2020, kl. 09.15. Undervisningen kommer att vara på distans i Zoom.

Kursmål

Lärandemålen i kursen är att den forskarstuderande efter slutförd kurs skall: * Förstå, beskriva, bedöma och med stöd av olika perspektiv/ansatser reflektera över digitalisering, inklusive ITs roll och tillämpningsområden och teknikens ömsesidiga påverkan på organisation och organisering. * Förstå, beskriva, diskutera och värdera digitalisering i termer av implementering och effekter för organisationer * Kritiskt granska, problematisera och ta ställning till IT som artefakt i olika organisatoriska digitaliseringssammanhang (exempelvis inom olika branscher och sektorer). * Aktivt kunna använda teoretiska perspektiv och ansatser för att förstå materiella, strukturella och sociala samt organisatoriska dimensioner av digitalisering * Kunna diskutera och analysera olika perspektiv på digitalisering i form av (teknisk) determinism och (social) konstruktivism och dess påverkan på styrning samt handlingsutrymme

Kontaktperson

Ulf Melin

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07