Göm menyn

Design analys för tekniska system, 6 hp

Engineering Systems Design Analytics

Länk till kursplan

Kursens mål

Kursen syftar till metoder för analys av komplexa system och modeller av tekniska system. Kursen ska ge förmåga att använda olika metoder i akademiska och industriella projekt.

Kursmål

Efter kursen ska studenten visa skicklighet och förmåga i:
• Generera modeller baserade på statistiska uppgifter om samband mellan olika system/komponentegenskaper
• Skapa känslighetsanalys av ett system och kunna dra slutsatser om robusthet och kopplingsgrad
Uppskatta systemkomplexitet och göra analys av beräkningskomplexitet

Förkunskaper

Allmän bakgrund från ingenjörsutbildning. Erfarenhet av Microsoft Excel och Matlab är en fördel.

Målgrupp

Doktorander och yrkesverksamma ingenjörer.

Kontaktperson

Petter Krus

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-15