Göm menyn

Brottmekanik

Fracture Mechanics

Länk till kursplan

Kursmål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha
• Kunskap och förståelse kring fenomenet sprickväxt; mekanismer, provning, modellering och simulering
• Färdighet och förmåga att genomföra enklare handberäkningar samt numeriska Finita Element-beräkningar gällande sprickväxtdimensionering
• Värderingsförmåga och förhållningssätt gällande sprickväxtdimensionering

Kontaktperson

Kjell Simonsson

 


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07